Pomoc dzieciom


slide1

Pomoc rodzinom


rodzina1

Pomoc ubogim


slide1

.

Fundacja Św. Rity Gliwice

Świetlica „Dzieci świętej Rity”

W marcu 2012 r. otwarliśmy świetlicę środowiskową ,,Dzieci Świętej Rity” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Opieką objęliśmy około trzydzieścioro dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Celem działalności świetlicy jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych wychowanków, którzy mają ogromne problemy w nauce, rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, 

plastycznych, informatycznych i sportowych oraz kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych w oparciu o chrześcijański system wartości. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy, którymi są zarówno pedagodzy z wieloletnim stażem, jak i osoby młode, chętne do pracy. Nasi podopieczni otrzymują podczas zajęć posiłek. W razie potrzeby wspomagamy materialnie i duchowo ich rodziny. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Film o Św. Ricie

Daj cząstkę siebie

Podziel się dobrocią

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home co robimy Świetlica „Dzieci świętej Rity”