Świetlica „Dzieci świętej Rity”

W marcu 2012 r. otwarliśmy świetlicę środowiskową ,,Dzieci Świętej Rity” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Opieką objęliśmy około trzydzieścioro dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Celem działalności świetlicy jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych wychowanków, którzy mają ogromne problemy w nauce, rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, 

Co robimy

Świetlica środowiskowa

W marcu 2012 r. otwarliśmy świetlicę środowiskową ,,Dzieci Świętej Rity”, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Opieką objęliśmy około trzydzieścioro dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Celem działalności świetlicy jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych, które mają ogromne problemy w nauce, rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, plastycznych, informatycznych i sportowych oraz kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych w oparciu o chrześcijański system wartości.

Film o Św. Ricie

Daj cząstkę siebie

Podziel się dobrocią

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Co robimy co robimy