Pomoc dzieciom

 „

Świetlica Dzieci Świętej Rity

 

 „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 14-15).

 

Do serca prostego, cichego, serca dziecka, przemawia najbardziej Pan

 

List do malucha

 

Jesteś uczniem szkoły podstawowej? Masz w sobie głód miłości, tej ludzkiej i Bożej? Pragnienie bycia z innymi, zabawy, pomocy, dzielenia się radością? Chcesz poznać nowych, wspaniałych przyjaciół i równie wspaniałych wychowawców i wolontariuszy? PRZYJDŹ! Czekamy właśnie na Ciebie. Bo Ty jesteś tu najważniejszy (zaraz po Panu Bogu). Ty - drugi człowiek, taki jak każdy z nas.

 

Świetlica "Dzieci Świętej Rity" - jest to miejsce, gdzie każde dziecko jest mile widziane, kochane. Pragniemy przelewać miłość Pana na tych najmłodszych, których On przyprowadził do Świetlicy. Idąc śladami ks. Jana Bosco otwieramy swe serca na ich potrzeby. Pomagamy im poradzić sobie z wielkimi i małymi trudnościami dnia codziennego. Jest czas takna naukę, jak i na smaczny posiłek i wspaniałą zabawę. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia: katechetyczne, artystyczne, sportowe i terapeutyczne. Dzieci poznają też świat przyrody, wspólnie wychodzimy na spacery, wycieczki, czasem do kina. Możliwości jest mnóstwo.

 

Wielu z naszych podopiecznych odzyskuje tutaj wiarę w siebie i przekonuje się, że można inaczej, piękniej, lepiej żyć.

 

Wszelkie wysiłki na rzecz dzieci, co oczywiste, okazują się dużo skuteczniejsze, gdy z pomocą udaje się dotrzeć także do ich potrzebujących rodziców.

 

Zatem pomoc dzieciom to w naszym wydaniu: douczanie, dożywianie, modlitwa, pomoc rodzinie a przede wszystkim obecność i towarzyszenie.

 

Jako najlepsze świadectwo działalności Świetlicy mogą posłużyć wypowiedzi samych dzieci, podopiecznych Fundacji.

 

 

Pomoc rodzinom

rodzina1 Najważniejsza jest Rodzina

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13)

 Do małżonków

 O instytucji małżeństwa już sam Chrystus powiedział, że jest nierozerwalna.

 Małżeństwo to miłość, radość, piękno, ale i stałość, ciągłość, odpowiedzialność.

 Małżeństwo to ludzie, to rodzina, to Wy,  to nawałnica - ewangeliczna burza na morzu, która jednak pomimo największych napięć, huraganów, może zostać wyciszona, uspokojona jednym gestem Chrystusa  tylko czy chcesz?

 ... jeśli zaryzykujecie, zwrócicie się Doń o pomoc,  stanie się cud, taki mały i wielki zarazem. Przemieni się Wasze serce już przez fakt, że prosicie, szukacie, a tacy zawsze znajdą 

Od Rodzin do Rodziny

 Oby Święta Rodzina zawsze modliła się za naszymi rodzinami, wspierała je w miłości, rozwoju, na ciągłej, czasem pooranej drodze do świętości. Niech nasze rodziny jaśnieją światłem odbitym Chrystusa, tak by żaden cień nie padł na ich świętość, blask miłości, który winny roztaczać, niech czerpią z nieskończonego źródła - Chrystusa, Jego najświętszej Matki Maryi i Jej Oblubieńca - świętego Józefa.

 Drogie rodziny, musicie przeto być odważne. Musicie być zawsze gotowe do tego, aby dać świadectwo owej nadziei, która jest w Was (por. 1 P 3,15), którą w Waszym sercu zakorzenił przez swą Ewangelię Dobry Pasterz.(Jan Paweł II, List do Rodzin 18).

 Święty Jan Paweł II wyraża tak wielką troskę o wszystkie Rodziny. Wszyscy razem, jako największa rodzina Boża powinniśmy się wspierać wzajemnie w tym dziele pomocy, ewangelizacji w pierwszej kolejności wobec swojej rodziny, a następnie wobec wszystkich innych, które trawi choroba. W sposób szczególny rozbrzmiewa dzisiaj ten głos, dodający odwagi wszystkim, dla których małżeństwo i rodzina wciąż jeszcze wiele znaczą.

 Pragniemy realnie zatroszczyć się o wszystkie małżeństwa i rodziny:

 - w kwestii przygotowywania ludzi do pełnienia roli męża, ojca, żony, matki i przyjęcia tej niezwykłej odpowiedzialności, ale i szansy na coś wspaniałego.

 - oraz wspierając istniejące już małżeństwa i rodziny, które nie sprostały pewnym przerastającym je trudnościom i w poszukiwaniu pomocy skierowały się do nas.

 Wśród nas tak wiele osób pogrążonych w nałogach, rozbitych rodzin, matek i ojców samotnie wychowujących dzieci. Poprzez wsparcie materialne, rozmowę, towarzyszenie i pomoc pragniemy wnieść choć trochę światła i nadziei w te miejsca zalane mrokiem. Ufamy wstawiennictwu Świętej Rity, kobiety, która sama przeżyła wiele przeciwności losu. Umacnia nas w przekonaniu, że trzeba całym sercem zaufać Bogu i nigdy się nie poddawać. Jest niezwykle skuteczną orędowniczką i wstawia się do Pana we wszelkich Waszych, czasem wydawać by się mogło - beznadziejnych sprawach, ale takich spraw NIE MA! Dla Boga

 

pomoc ubogim

bowiem nie ma nic niemożliwego.(Łk1,37). Módlmy się zatem i działajmy z wiarą i mocą, a będzie Nam dane!

Ubodzy to nasz Skarb!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (Mt 25, 35-36)

Ubóstwo to nie wstyd!

Biedni to skarb wszystkich ludzi na ziemi. To przez nich możemy odwdzięczać się Panu za wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa. To dzięki Nim widzimy Chrystusa takim, jakim dał się ukazać także podczas Swej ziemskiej wędrówki, ubogiego, ogołoconego. To przez nich możemy czasem pokonać siebie, swój egoizm i lenistwo. Uśmiech biednego człowieka więcej jest wart niż wszystkie bogactwa świata, bo w nim najwyraźniej widnieje uśmiech samego Boga.

Chrześcijańskie wezwanie i liczne odsłony ubóstwa w dzisiejszym świecie wytyczają drogi realizacji służby wobec najbardziej potrzebujących. Pod naszą opieką znajduje się wiele matek samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin dotkniętych ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami (bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.). Niektóre z tych rodzin żyją w skrajnej nędzy. Udzielamy im nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim niesiemy im Ewangelię. Dzielimy się z nimi nie tylko chlebem, ale również doświadczeniem wiary w Jezusa Chrystusa.

Trudna sytuacja ekonomiczna, bezrobocie, przyspieszone tempo życia, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, utrata pracy, rozpad rodziny, choroba, opuszczenie przez bliskich oraz wiele innych czynników wpływa na to, że coraz więcej ludzi znajduje się na marginesie życia społecznego bez dachu nad głową, w skrajnym ubóstwie. Stąd nasza pomoc niesiona bezdomnym. Dostarczamy im nie tylko niezbędną żywność i odzież, ale staramy się także podnieść ich na duchu poprzez prowadzoną ewangelizację. Pomagamy w załatwieniu spraw urzędowych, a także organizujemy transport na leczenie w specjalistycznych ośrodkach dla uzależnionych.

Dla Chrystusa św. Franciszek stał się biedakiem po to, by być najbogatszym przed Panem. Obyśmy i my starali się czynić podobnie.

 

Film o Św. Ricie

Daj cząstkę siebie

Podziel się dobrocią

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Co robimy Pomoc rodzinom kim jesteśmy