Jak pomóc

FINANSOWO

WSPIERAJĄC DATKAMI DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ

KRS 0000407242

BANK PEKAO SA O/GLIWICE

NUMER KONTA 86 1240 1343 1111 0010 4357 8040

MATERIALNIE

OFIAROWUJĄC DARY RZECZOWE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

MODLITEWNIE

POWIERZAJĄC BOŻEJ OPATRZNOŚCI DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ, POSŁUGUJĄCYCH I PODOPIECZNYCH FUNDACJI