O nas

Kim jesteśmy

Fundacja Świętej Rity powstała w styczniu 2012 roku i założona została przez członków Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w Gliwicach, aby nieść zorganizowaną i jak najskuteczniejszą pomoc tym, którzy żyją w ubóstwie materialnym i duchowym i cierpią niedostatek.

Misja Fundacji to:

Szczegółowo cele i zadania opisane są w Statucie Fundacji, na podstawie, którego 3.01.2012 r. została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawnemu działaniu Fundacji służą powołane do tego Organy Fundacji, a także liczne grono wolontariuszy, przejętych potrzebami drugiego człowieka.

Patronką Fundacji i naszą wielką wstawienniczką jest Święta Rita, zwana orędowniczką ubogich i zrozpaczonych, świętą od spraw beznadziejnych, patronką kobiet wszystkich stanów, osób poniżanych, małżonków przeżywających trudności i opiekunką dzieł charytatywnych. Życiorys św. Rity naznaczony od samego początku nadzwyczajnością, wiarą wytrwałością i ogromnym sercem mobilizuje i nas do tego byśmy nie ustawali w pomocy najbardziej potrzebującym i w poszukiwaniu tych, którzy mogą pomóc.

Organy

Zarząd Fundacji:

   Ryszard Głowala - prezes
   Zbigniew Grabiec - skarbnik
   Erwin Sobek - członek Zarządu

Rada Fundacji:

   Jarosław Kuchta
   Joachim Polok
   Piotr Smuga

Zgromadzenie Fundacji:


   Ks. dr Grzegorz Ciuła
   Zbigniew Bielawny
   Dominiki Bladoszewski
   Ryszard Głowala

Siedziba Fundacji

Gliwice ul.Powstańców Warszawy 2/1